výroba podkov a podkování koní

IMG_7894.jpg
krátké připálení - všimněte si, jak pomocník u hlavy rukou zakrývá koni výhled