Podkovářství KOLDUŠEK - vizitka

Kvalifikační osvědčení podkováře

V měsíci říjnu 2012 byl definitivně schválen a podepsán prezidentem České republiky Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné v části první uvádí:


§ 2, 1) Zakazuje se týrání zvířat
§ 2, 2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat
§ 4, 1) Za týrání se považuje - i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s vyjímkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nebo úpravu kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu. Za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony.


V prvním případě je odborně způsobilou osobou dle vysokoškolského vzdělání veterinární lékař. Druhou odborně způsobilou osobou dle zvláštního právního předpisu Národní soustavy kvalifikací je pouze osoba, která má postaru úplnou kvalifikaci v oboru Kovář – podkovář a dle nového Podkovář – zemědělský kovář a nebo osoba s profesní kvalifikací Europodkovář a Podkovář specialista. Ostatní jakékoliv certifikáty neopravňují jakoukoliv osobu k této činnosti.

Z novely zákona vyplývá, že majitel který ať vědomě nebo nevědomě nechá upravovat jakkoli kopyta koní od osoby odborně nezpůsobilé může být potrestán za napomáhání porušování zákona na ochranu proti týrání zvířat.

Podkovářství KOLDUŠEK - kvalifikační osvědčení strana 1.

"Vyhláška 50"

Jen proto, abych ji nemusel vozit s sebou...

KOLDUŠEK - osvědčení o odborné způsobilosti v elektronice

© www.koldusek.cz,
naposledy aktualizováno: 12.2.2005